Jesteś tu: Strona główna >> Oferta >> Program regionalny

Program Regionalny

 

Firma Joanna Szymańska – Małecka Gabinet Stomatologiczny zakończyła realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności gabinetu stomatologicznego Joanny Szymańskiej – Małeckiej w Białych Błotach poprzez zakup specjalistycznego sprzętu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

 

Przedmiotem inwestycji był zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury do gabinetu stomatologicznego, dzięki czemu nastąpiło zdywersyfikowanie świadczenia usług i rozbudowa przedsiębiorstwa. W wyniku realizacji inwestycji zostały udoskonalone usługi augmentacji kości, skalingu ultradźwiękowego w periodontologii, atraumatycznej ekstrakcji zębów. Ponadto do oferty wprowadzono nowe usługi w postaci:

 

1. Rozszczepienia wyrostka zębodołowego,

2. Podnoszenia dna zatoki,
3. Wszczepienia implantu śródkostnego.


Projekt przyczynił się do wzmocnienia konkurencyjności firmy na tle pozostałych firm z branży w województwie kujawsko – pomorskim poprzez poprawę oferty usługowej i technologicznej w wyniku wprowadzenia do oferty nowych i udoskonalonych usług.

 

 

 


Projekt został zrealizowany w ramach osi 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 

 

Kontakt

Gabinet Stomatologiczny MałeccyDent
ul. Szubińska 57 86-005 Białe Błota/Bydgoszcz woj. kujawsko-pomorskie
Tel.: 662-11-80-80 | E-mail: jmalecka@op.pl | zmalecki@op.pl | http://www.maleccydent.pl